Målningar/Paintings

En tom, vit duk. Tuber och burkar av färger.
Många färger. Starka färger. Jag älskar färger.
En känsla. En rörelse. Något.
Så börjar det. Min resa in i duken. Något vill ut. Något vill uttryckas.
En impuls. Jag följer efter. Ytterligare impulser.
Jag målar över, lägger till. Det böljar, sticker, lockar, retar, skaver, gläds, nöter…
Färden fortsätter. Där! kan den få sluta för den här gången. Jag fortsätter då färgerna torkat, vid nästa tillfälle.
Om målningen ber om att jag ska fortsätta. Om inte, är den färdig att betraktas av dig.
Då inviteras du att göra din egen resa. Din inre resa. Känna igen. Erfara något. En upptäcksfärd. En dröm. En vision.
Ingen resa är den andre lik.
Beröra? Det är mitt syfte. Att beröra dig med min konst.
Jag börjar med en tom, vit duk. Jag vet aldrig var resan slutar.

 

 

A wide, white surface, an empty canvas. Colors, lots of colors. How I love colors, sparkling colors.
A feeling, something is moving, inside of me. Something.
There it begins. The travel into the canvas. Something wants to come out. Something needs to be expressed.
An impulse. Sensations. I am following. More impulses.
I put colors on the surface, more colors, layers after layers.
It billows, it sticks, it curls, attracts, teases, chafes, abrades, it pleases…
The voyage continues. There, it may and for this time. I will go on when the colors are dried. Next time.
If the painting allows me. If the painting begs me. If not, it is ready for you to be considered.
Then you will be invited to make your own journey. Your internal voyage.
To recognize. To experience. To leisure. A dream. A vision.
No voyage is like another voyage.
To be touched? That’s my purpose. To touch you, feel into you with my art.
I’ll start with a wide, white surface. I’ll never know where the journey will end.

I’ve been painting all my life. Expressing myself through colors make me feel alive.
I had my first exhibition 2003 followed by nine more. I’ve studied history of art, attended several art courses
& I’m educated in restoration of paintings in Italy.
My goal is to inspire & invite you into your own world of magic.


150 x 150 cm

ulrikavargtand@gmail.com

instagram: @vargtandart

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s